skip to Main Content

                             12.00 – 15.00

 Hver søndag i perioden mars – november .

        Alle dager i  juli.

Stengt i perioden desember – feb

VAKTLISTE JULI 2021.
DATO NAVN NAVN
1. juli Ragnar Bye Kjell Sververmoen
2. juli Ragnar Bye Kjell Sververmoen
3. juli Ragnar Bye Kjell Sververmoen
4. juli Ragnar Bye Kjell Sververmoen
5. juli Morten Løwen Steen Finnestad
6. juli Morten Løwen Steen Finnestad
7. juli Morten Løwen Steen Finnestad
8. juli Morten Løwen Steen Finnestad
9. juli Egil Lien Anne Lise Lien
10. juli Egil Lien Anne Lise Lien
11. juli Egil Lien Anne Lise Lien
12. juli Egil Lien Anne Lise Lien
13. juli Kjell Ringstad Tore Fossser
14. juli Kjell Ringstad Tore Fossser
15. juli Kjell Ringstad Tore Fossser
16. juli Kjell Ringstad Tore Fossser
17. juli Hans Jørgen Fagereng Torer Haaby
18. juli Hans Jørgen Fagereng Torer Haaby
19. juli Hans Jørgen Fagereng Torer Haaby
20. juli Hans Jørgen Fagereng Torer Haaby
21. juli Anders Holmsen Roar Bøhn
22. juli Anders Holmsen Roar Bøhn
23. juli Anders Holmsen Roar Bøhn
24. juli Johny Heier Roar Bøhn
25. juli Johny Heier Helge Holth
26. juli Johny Heier Helge Holth
27. juli Johny Heier Helge Holth
28. juli Gøran Faugli Villy Tjerbo
29. juli Gøran Faugli Villy Tjerbo
30. juli Gøran Faugli Villy Tjerbo
31. juli Gøran Faugli Villy Tjerbo
Back To Top