skip to Main Content

Slaget ved Fossum Bro

Tirsdag 19. september kl. 18.30

Harald P. Johnsen

Slaget ved Fossum Bro er vel kjent for de fleste, men Harald Johnsen har vært spesielt interessert om dette siden guttedagene. Han hadde en onkel som var i første rekke under slaget, og det har nok vært en medvirkende årsak til interessen

Han har vært aktiv med tiltak om brua og har blant annet ledet Fossummarsjen fra 1992 – 1998 som var en turmarsj i krigsområdet.

Han har videre vært guide ved brua i 6 år og guidet både skoleklasser og foreninger.

Hans mål har vært å hedre de som sto i første rekke denne dagen i 1940.

 Det bør bli en interessant kveld på Hjemmefrontmuseet.

 

Hva skjedde i Østervallskog

Harrieth Nilsson

Tirsdag 21. mars kl. 18.30

Østervallskog i Tøcksfors var en av mange steder norske flyktninger kom til,

Men det var ikke alle steder de fikk samme behandling.

En norsk flyktninglos som het Torkel Fornes gikk mange turer i det som ble betegnet som Kommunistruta.

Som mange andre loser var det viktig å holde sine aktiviteter så lite kjent som mulig, og han hadde dekknavnet Hans.

En ting var oppgaven som los, men det var viktig at flyktningene ble behandlet på en god måte da de kom over grensa, og her var antageligvis Østervallskog litt utenom det vanlige,

Her bodde nemlig Mor Betsy, og hun var ikke hvem som helst.

Harrieth Nilsson kjenner godt til hva Mor Betsy gjorde og hva det betød for flyktningene og losene.

Det var ikke noen som kom til Mor Betsy som skulle mangle noe, og mat var en vesentlig innsatsfaktor. Hun sørget for at alle fikk det de trengte og la ned en fantastisk innsats for å sørge for det.

Harrieth Nilsson var nabo med Mor Betsy, og nå kommer hun for å fortelle om Mor Betsy og innsatsen hennes.

Back To Top