skip to Main Content

HS AKTIVITETER I ØSTFOLD

På det siste temamøtet i Hjemmefrontmuseet holdt Erik Fundingsrud et veldig interessant foredrag om hjemmestyrkenes aktivitet i Østfold.
Han innledet det hele med oppbyggingen av Milorg som startet allerede i mai/juni, og de første gruppene startet i idrettslag og en del andre organisasjoner. Nazistene oppdaget dette etter hvert, og de første razziaene startet i overgangen 1940/1941. Dermed startet også bruken av tortur under forhør.
Utdanningsgrupper kom fra England og startet opplæring av medlemmene i Milorg, og Septemberdirektivet fortalte hva Hjemmefronten skulle gjøre. 186 aksjoner ble planlagt, men disse ble ikke gjennomført. Bakgrunnen for dette var at infrastruktur ikke skulle ødelegges slik at tyskerne ble i Norge.
Det ble tidlig fastsatt fire alternativer for avslutning av krigen i Norge:
Kapitulasjon – en ordnet kapitulasjon
Oppløsning – Wehrmacht mister kontrollen
Evakuering – tysk uttrekning
Invasjon – alliert invasjon.
Det ble også laget planer og oversikt over viktige strukturerer ikke ble ødelagt ved en avslutning av krigen. Dette var eksempelvis broer, kraftverk, vannforsyning og lignende
Det var planlagt beskyttelse av 40 objekter i Østfold, men de endelige planene endte på 9.

Sabotasjer var en viktig aktivitet for Milorg, og det ble gjennomført totalt 197 enkeltaksjoner av Hjemmefronten i Østfold.
Her nevnte han bl.a. et skip i Mossesundet, en stor flytekran i Fredrikstad og Jernbaneaksjonen. Totalt var 500 mann med på aksjonene.
Slippoperasjonene var utrolig viktig under krigen, og hovedforsyningene kom fra England. Totalt var det planlagt 127 slipp i Østfold, men 69 ble avbrutt. Slippene inneholdt til sammen 790 containere, 209 pakker og 12 mann. Halifax og Dacota fly ble brukt, og Halifax kunne ta med 15 containere pr. tur.
Containerne hadde forskjellige innhold, og disse ble merket. Et eksempel var at en såkalt grunnpakke skulle dette behovet til 150 mann. Det være seg våpen, ammunisjon, klær, sprengstoff og sanitetsutstyr.
Etter krigen hadde Hjemmefronten konkrete oppgaver, og noe av det viktigste var vakter. Noen av disse vaktene var også felles med tyskerne, men tyskerne hadde egne vakter i sine leire.

15. juni 1945 la Hjemmefronten ned sin virksomhet.

Back To Top