skip to Main Content

Hva skjedde i Østervallskog

Hva skjedde i Østervallskog
Harrieth Nilsson

Østervallskog i Tøcksfors var en av mange steder norske flyktninger kom til,
Men det var ikke alle steder de fikk samme behandling.

En norsk flyktninglos som het Torkel Fornes gikk mange turer i det som ble betegnet som Kommunistruta.
Som mange andre loser var det viktig å holde sine aktiviteter så lite kjent som mulig, og han hadde dekknavnet Hans.

En ting var oppgaven som los, men det var viktig at flyktningene ble behandlet på en god måte da de kom over grensa, og her var antageligvis Østervallskog litt utenom det vanlige,

Her bodde nemlig Mor Betsy, og hun var ikke hvem som helst.
Harrieth Nilsson kjenner godt til hva Mor Betsy gjorde og hva det betød for flyktningene og losene.
Det var ikke noen som kom til Mor Betsy som skulle mangle noe, og mat var en vesentlig innsatsfaktor. Hun sørget for at alle fikk det de trengte og la ned en fantastisk innsats for å sørge for det.

Harrieth Nilsson var nabo med Mor Betsy, og nå kommer hun for å fortelle om Mor Betsy og innsatsen hennes.

Back To Top