skip to Main Content
Buss ved Fossum bro.

EN SPESIELL KAMP I INDRE ØSTFOLD
KAMPENE VED GAMLE FOSSUM BRU
Ved gamle Fossum bru over Glomma mellom Spydeberg og Askim lå det 129 norske soldater i stilling.
PÅ ASKIMSIDEN.
Leder var kaptein Fredrik Solie. De skulle forhindre at tyske tropper skulle komme over Glomma. Angrepet kom kl. 07.00 den 12. april. Et tysk regiment kom fra Oslo kvelden før med 11 busser fra Skøyen buss-selskap. Den gamle brua ble forsøkt sprengt, med det lykkes ikke. Sersjant Erik Sekkelsten løp ut i kuleregnet og tente lunta på nytt, men det var en dårlig ladning.
PÅ SPYDBERGSIDEN.
De første bussene stopper på spydbergsiden, og de ble beskutt av mitraljøser. Alle de tyske soldatene i den første bussen ble drept, men ikke buss-sjåføren som var norsk. Tyskerne prøvde å komme over brua, men ble forhindret av de norske forsvarerne.
De prøvde da å gå ned for å komme over isen, men da ringte Solie til Solbergfoss Kraftstasjon og fikk åpnet damlukene.
En flodbølge brakk opp isen og mange tyskere omkom.
De norske holdt stillingen i ca. et døgn, men overmakten og dårlig utstyr gjorde at de måtte trekke seg tilbake.
Det falt 19 norske soldater, blant dem Fredrik Solie og 252 tyske soldater.
HJEMMEFRONTEN ELLER MILORG SOM DET BLE HETENDE
Milorg hadde et solid fotfeste i Rakkestad og Degernes samt de omliggende kommunene, og samtlige var en del av en landsomfattende, hemmelig militært oppbygd organisasjon, derav navnet Milorg.
Hjemmefrontfolkene som hørte inn under våre områder var under krigen involvert i livsfarlig, illegalt arbeide, i første rekke med å ta i mot flyslipp fra England. Disse slippene var utrolig viktige for den videre kampen.
De involverte levde gjennom mange år under et press dagens ungdom eller voksne for den saks skyld ikke kan forestille seg, og de gjorde jobben på en fremragende måte.
Det er all grunn til å takke dem for innsatsen.
(tekst hentet fra Gunnar Kjakan Sønsteby)

Back To Top