skip to Main Content

20. september. Luftforsvaret i den kalde krigens tid

Ole Petter Gjerlaug og Villy Tjerbo.

Ole Petter Gjerlaug og Villy Tjerbo har begge opplevelser fra luftforsvaret under den kalde krigen.
Gjerlaug som pilot og Villy med oppgaver knyttet til kontroll og oppfølging av aktiviteter.
Oppgavene og opplevelsen skjedde naturlig nok i de nordlige områdene, og russerne hadde et høyt aktivitetsnivå, ikke minst i luftrommet.
Gjerlaug var pilot på F5 tilknyttet 332 skvadron, men avsluttet karrieren som pilot i SAS.
I SAS var han med på flyving til Teheran, Beirut, Bangkok ved sunamien. Har litt info om F35 som er dagens fly i beredskapssammenheng.
Familien hans var sterkt berørt av krigen da hans far var aktiv i hjemmestyrkene og måtte rømme til Sverige.
Villy er for mange av oss Villy.  Hans aktiviteter under militærtjeneste er nok ukjent for de fleste av oss,
men medlemskapet i Hjemmefrontmuseet har nok også en betydning ut over det å bare være medlem.
Tror de fleste vil bli overrasket.
Vi må regne med at taushetsplikten og hemmelighold påvirker hva de forteller.

 

 

Back To Top