skip to Main Content

Kart over flyktningruter

Flyktningruter

Foto: FABN

55 000 nordmenn flyktet til Sverige under krigen (kanskje flere). Det var mange forskjellige ruter, og noen var kjente med rutene og gikk selv, men de fleste ble ledet av grenseloser.

Under krigen 1940-1945 var det mange som måtte flykte til Sverige, og en rekke fluktruter gikk over Marker. Mange i bygda var også aktive som flyktningloser og kurerer.

En rute starter ved Skogstad gård i Rødenes og går over til Sverige. Ivar Skogstad loset mange over der, blant annet Mona Levin og hennes mor. Det var gått opp en annen rute tilbake fra Sverige.

Elever ved Rakkestad Ungdomsskole 9. trinn har gått denne ruten, noen ganger i forbindelse med undervisning om krigen 1940 – 1945. Undervisningen foregår ved Hjemmefrontmuseet i Rakkestad.

Back To Top