skip to Main Content

6,5 mm Ljungman AG 42

Foto: FABN

6,5 mm Ljungman AG 42

Kaliber:         6,5 x 55 mm

Gassoperert

Løpslengde: 637 mm

Magasin:       10 patroner

Automatgevär m/42 var en halvautomatisk rifle som var i svensk tjeneste fra 1942 til 1964.

Den ble designet av Erik Eklund hos Ljungman Pump A rundt 1941 og ble produsert hos

Carl *Gustavs Gevärsfaktori i Eskilstuna fram til 1962., og det ble produsert omtrent 32 000 eksemplarer.

Våpenet hadde problemer med at gassrøret rustet i stykker, og en modernisert utgave som kom på 1950-tallet uten dette problemet,

gikk under navnet Ag m/42B.

Det finnes noen varianter av dette våpenet i tillegg til Ag m/42B

– Hakim – lisensprodusert i Egypt

Back To Top