skip to Main Content

Knatterud Leir

Kart som viser beliggenhet

Fra våren 1944 og fram til fredsslutningen i 1945 var det stor tysk aktivitet ved Knatterud. To 28 cm jernbanekanoner ble stasjonert der, og sammen med de øvrige hærbatteriene skulle de danne ryggraden av artilleriforsvaret på østsiden av Oslofjorden. Personellet som var stasjonert på Knatterud var to offiserer, 24 underoffiserer og 90 mannskaper.
Fram til 8. mai 1945 var det bygd 21 brakker og grunnarbeidene til et kjøkken og en spisesal ble påbegynt, men aldri ferdigstilt. Rundt i skogen og langs jernbanelinjen ble det bygd 2 stillinger for jernbanekanoner, mange skyttergroper og løpeganger, tre store dekningsrom, to luftverntårn og ett observasjonstårn, tre stillinger for 155 mm felthaubitser med dekningsgroper, et vannbasseng med vannledning og pumpehus og en fangeleir. Hele leiren la beslag på 308 dekar

Back To Top