skip to Main Content

7,7 mm Lee Enfield no 4 MK l

7,7 mm Lee Enfield no 4 MK l
Jungelkarabin
Foto:FABN

Dette våpenet var det viktigste våpenet brukt av de militære styrkene til det britiske imperiet og samveldet i løpet av første halvdel av det 20. århundre. Det var den britiske hærens standard rifle fra sin første offisielle produksjon i 1895 til 1957.

Lee-Enfield har sitt navn etter designeren av James Paris Lee og fabrikken der den ble utformet – Royal Small Arms Factory i Enfield.

Lee-Enfield var standardvåpen for den britiske hæren og de andre Commonwealthlandene i både første og andre verdenskrig.

I Australia, Canada, Mew Zealand, Sør-Afrika og India ble rifla bare kjent som «tre-oh-tre» eller tre-intet-tre»

Lee-Enfield erstattet den tidligere Martini-Henry, Martini-Enfield og Lee-Metford-rifler. Den inneholdt en ti-rundeboks magasin som ble ladet med .303 British patroner manuelt fra toppen. Dette kunne gjøres enten med en gang eller ved hjelp av fem-runde ladere.

Back To Top