skip to Main Content

  9. 37 MM SEDGLEY SIGNALPISTOL

FsegdleyFoto: FABN

9. 37 MM SEDGLEY SIGNALPISTOL

En signalpistol brukes til å skyte ut lyssignaler, for eksempel for å angi en nødsituasjon., og signalisere fra sjø eller land til fly.

Det finnes spesialutgaver laget for fallskjermtroppene under den 2. verdenskrigen. Den er ikke beregnet brukt som våpen.

37 mm. Sedgley signalpistol kunne bare avfyre enkeltskudd. Løpet er på 705 tommer (19,87 cm)

Avhengig av signaltype kunne signalet som ble skutt opp henge å lyse i lufta fra 5 til 40 sekunder. I dag er det utgaver som kan skyte ut signaler som blir hengende i fallskjermer.

En type signalpistol var også i bruk under 1. verdenskrig. Den bar navnet Very pistol/flares etter konstruktøren, en amerikansk marineoffiser ved navn Edward Wilson Very. Han laget/konstruerte den første typen.

Back To Top