skip to Main Content

Arbeidstjenesten

 

Arbeidstjenesten
Foto: FABN

Arbeidstjenesten
Qusling kunne ikke sende norsk ungdom til tvungen felttjeneste, men kunne sende dem til å utføre samfunnstjeneste. Dette kunne være å bygge veier, hugge ved etc. Etter modell av Org. Todt i Tyskland. Det ar dannet av Fritz Todt. Flesteparten av norsk ungdom var ikke nasister, men befalet i Arbeidstjenesten var det. Det var mange leire i Norge bl.a i Trøgstad, og ungdom drillet med spader og stod på vakt med spader istedenfor geværer. Dukken her er en Sveitfører og bærer vaktkommandørskilt rundt halsen.

Back To Top