skip to Main Content

Arve Rognerud

Arve Rognerud

Skrevet av Calle Larsson

Arve Henry Rognerud ble født den 17. juli 1918. Etter å ha gjennomgått folkeskole og framhaldskole var han noen år hjemme på gården.

«Arve Rognerud er bror til Hans Rognerud på Korum i Os».

Våren 1938 dro han til sjøs. Han var på skoleskipet «Christian Radich». Så  fikk  han hyre på Wilhelm Wilhemsen båten «Triton» som gikk på Kina og Japan. Etter en tur hjemme seilte han på Australia med Wilhelmsens båt «Taronga».

I januar 1940 var han hjemme  til 13. februar. Da tok han hyre på Fred. Olsens «Braga». Dette skipet lå i en italiensk havn da krigen brøt ut i Norge. Båten søkte alliert havn. Fra da av seilte Rognerud i den norske handelsmarine for de allierte.

I desember 1940 kom Rognerud til New York, hvor han gikk på telegrafistskole. Han reiste videre til Toronto hvor han ble utdannet til radiotelegrafist.

I november 1941 gikk han til sjøs igjen med motorskipet «Ranja». Den 9. mars forlot «Ranja» Houstons havn, etter noen uker hørte man ikke mer fra båten. Arve Henry Rognerud var påmønstret radiotelegrafist.

Rognerud fikk Krigsmedaljen post mortem

Fra krigsregisteret

SKIP

STILLING

PÅMØNSTRING

AVMØNSTRING

HAVN

DATO

HAVN

DATO

ukjent

Ukjent

Ukjent

New York, NY, USA

14.10.1940

Telegrafist

Houston, TX, USA

9.3.1942

Omkom ved torpedering

17.3.1942

Back To Top