skip to Main Content

Barometer

 

Barometer

Foto:FABN

Solveig Konglebæk skriver følgende om barometeret:

Siste gang jeg traff Oluf Reed Olsen på Hjemmefrontmuseet tok han meg på skuldra og pekte på dette barometeret.

”Hva vet du om dette barometeret?”, spurte han

Jeg svarte: ”Ettersom du sier slik, brukte du vel det da du lå på Den omvente båd ”

Han svarte – med streng stemme:

”Observasjonene fra dette barometeret var med på å forsinke invasjonen i Normandie med et døgn. HUSK DET

Barometeret må sees i sammenheng med hygrometeret på nr. 33

Back To Top