skip to Main Content

Bok med vikingtidsdekor

 

Bok med vikingtidsdekor

Foto: FABN

 

Vidkun Quisling innførte at alle som ble konfirmert av nazistvennlige prester, skulle få denne boka.

I 1943 var presten i Rakkestad nazistvennlig. Han konfirmerte 4 ungdommer dette året.

I Degernes var ikke presten nazist. Der ble det konfirmert 120 ungdommer i fra hele prestegjeldet.

Back To Top