skip to Main Content

Brengun Maskingevær

 

Brengun maskingevær
Foto: FABN

 

Brengun er et engelske maskingevær som var standard i den britiske hæren under andre verdenskrig. Den erstattet det gamle maskingeværet Lewisgun fra første verdenskrig i 1935. Navnet er en sammentrekning av «Brno Enfield» seiden det ble laget i våpensmiene i Royal Small Arms Factory i England basert på et tsjekkisk design.

Den benytter samme ammunisjon som den britiske standard arme-riflen Lee-Enfield (kal. .303 British – 707 mm). Ulempen med våpenet var at skuddtakten var mye lavere enn sitt tyske motstykke, og den kunne bare benytte magasiner og ikke beltemating. Brengun ble vanligvis benyttet med et 30-skudds talerkenmagasin som i praksis var ladet med 28 skudd. Det fantes også est 100-skudds tallerkenmagasin beregnet mot fly., tilsvarende Lewis maskingevær.

Brengun le også brukt balnt norske hjemmestyrker og i den norske hæraen under og etter krdigen fram til man tok i bruk amerikanske våpen på begynnelsen av 50-.tallet.

Back To Top