skip to Main Content

Britisk hjelm

 

Britisk hjelm
Foto:TRM

 

Hjelmer ble brukt av de fleste land under krigen, også i Norge. Vi hadde likevel ikke designet våre egne hjelmer, men fikk eksemplarer fra britene. Hjelmer skulle beskytte mot splinter, jord og stein som ble kastet opp under granatnedslag, men også gi en ekstra følelse av trygghet og beskyttelse.

Back To Top