skip to Main Content

Britisk minemateriell

Forskjellige deler til britisk minemateriell

J:  Boks og tekkere

K: Ladning, magnetisk, MK-lll (567g sprengladning)(org. Bet CLAM MK-lll M.D1. for ødeleggelse av maskineri og tilsvarende.

Back To Top