skip to Main Content

COLT MITRALJØSE

Colt mitraljøse

(Foto: FABN)

Konstruert av den mest geniale våpenkonstruktør i historien – John Moses Browning Modell 1917. Det ble senere lisensprodusert på Kongsberg Våpenfabrikk og ble tatt inn i det norske forsvar i 1929.

Data:

Helautomatisk

Patronbelter

Vekt: Uladet 18,5 kg

Kaliber: 7,92 x 57 mm eller 7,92 x 61 mm

Skuddhastighet: 590 skudd pr. minutt

Våpenet besto av 3 hoveddeler: våpen, vugge og 3-fotstativ

Tungvint å operere da det måtte transporteres. I tillegg til komplett våpen, var det ammunisjon og vanntank fordelt på flere soldater. Våpenet var allikevel godt til den tiden å være.

Back To Top