skip to Main Content

DE FORSVARTE KONGE OG FEDRELAND

 

Dette kan på mange måter illustrere situasjonen norske soldater bla satt i når de skulle forsvare seg eller posisjoner.

Et eksempel kan være forholdene da kongen, kronprinsen og regjeringen flyktet nordover i Østerdalen. Bombeflyene var over dem og oppover dalen ble de forfulgt og beskutt av de tyske soldatene.

Dårlig utrustede norske soldater måtte ta i bruk våpnene og materiellet de hadde og beskytte seg og følget på best mulig måte. Tyskerne var imidlertid overlegne både i antall og teknisk utrustet, men heltemodig innsats gjorde sitt til at de viktige følget kom seg trygt fram.

For de som har sett filmen kongens nei, kan den situasjonen vi har laget illustrere noe av det som var realitetene.

Den unge soldaten som kjempet på Midtskogen – Fredrik Seeberg- sa:

Alt for Kongen – hvoretter Kongen svarte:

Alt For Norge.

Back To Top