skip to Main Content

Den illegale presse

 

En viktig aktivitet i motstandskampen var den illegale presse. Det var mange som utsatte seg for stor fare med å delta i denne aktiviteten. En ting var des om innhentet og stoff og laget aviser eller oppslag, men de som senere skulle distribuere stoffet kunne fort komme i en situasjon hvor de ble oppdaget.

I en del tifeller var det nok også barn/unge som sto for denne jobben.

Back To Top