skip to Main Content

Distinksjoner for Norsk Grensepoliti

Foto: FABN

Distinksjoner fra det Norske Grensepolitiet
Dette brettet viser forskjellige distinksjoner fra grensepolitiet. De er unike og veldig sjeldne.

De finnes neppe maken til denne samlingen andre steder.

Back To Top