skip to Main Content

Matros Erling Østby

Erling Østby

Matros Erling Mareno Østby ble født i Rakkestad den 6. februar 1917.

Erling Mareno Østby er sønn av Jacob Østby som var ansatt  ved  A/S Stemme Uldvarefabrik i en årrekke. Vi har fått tak i opplysninger i gamle arkiv og ved Hjemmefrontmuseet Rakkestad

I mai 1938 ble Østby påmønstret «M/T Høegh Hood» i San Pedro, California. Skipet gikk i fart på Øst-Asia, Afrika og Sør-Afrika. Han var ombord på båten til han i 1940 ble påmønstret «S/S Octavian, Hilmar Rekstens rederi, Bergen.

 Erling Østby omkom på havet

Vi gjengir et skriv fra skipsreder Hilmar Reksten:

«De har allerede gjennom Røde Kors mottatt den sørgelige meldingen at Deres sønn, lettmatros Erling Østby, er falt under kampene til sjøs. Jeg gikk  personlig under krigen ute  med beundring. Jeg vet at    rederiets folk utøver sin vanskelige og farlige gjerning i kamp på havet under norsk flagg, og jeg tør be Dem motta forsikringen  om min oppriktige følte sympati i Deres sorg. Jeg vet at De spent venter på nærmere opplysninger i forbindelse med meldingen om at Deres sønn er savnet.

Jeg tillater meg derfor å sitere innholdet av den offisielle rapport over vedkommende reise, som jeg nettopp har mottatt gjennom The Norwegian Shipping & Trade Mission:

«D/S Octavian» var på reise fra Galveston til St. Johan. Den forlot Galveston 9. januar 1942 og er aldri hørt fra senere. Båten  er sannsynelig senket av fintelig ubåt mellom Cap Hatteras og St. John i tiden 16. januar til 19. januar 1942. Hele mannskapet i alt 17 forsvant med skipet».

Dette brev skrev Hilmar Reksten til Jacob Østby, i Rakkestad.

4. Juli 2018 ble skipet funnet på 60 meters dyp 250 mil fra der det ble antatt at det ble senket. Skipet ble funnet av et amerikansk dykkerteam.

Back To Top