skip to Main Content

FOSSUM BRU

Buss fra Schøyen i Oslo

Foto: FABN

Krigshandlingene ved Fossum bru 10. – 11. – 12. april 1940.

Ved gamle Fossum bru over Glomma mellom Askim og Spydeberg, lå det 129 norske soldater i stilling.

På Askimsiden

Leder var Kaptein Fredrik Solie. De skulle forhindre at tyske tropper skulle komme over Glomma. Angrepet kom kl. 07.00 den 12. april. Et tysk regiment kom fra Oslo kvelden før, ca. 11 busser fra Skøyen Buss-selskap. Den gamle brua ble forsøkt sprengt, men det var mislykket. Sersjant Erik Sekkelsten løp ut i kuleregnet og tente lunta på nytt, men det var en dårlig ladning.. De første bussene stoppet på Spydebergsiden, og de ble beskutt av mitraljøser. Alle de tyske soldatene i den første bussen omkommer, men ikke sjåføren som var norsk. Tyskerne prøvde å komme over, men ble forhindret av norske forsvarere. De prøvde da å gå ned på isen over Glomma. Da ringte Solie til Solbergfoss Kraftstasjon og ba de om å åpne damlukene. En flodbølge brakk opp isen og mange tyskere omkom.

De norske holdt stillingen i ca. 1 døgn, men mot overmakten og med dårlig utstyr gjorde at de måtte trekke seg tilbake.

Det falt 19  norske soldater, blant dem Fredrik Solie og 252 tyske soldater.

Back To Top