skip to Main Content

Frontkjemper

Frontkjemper
Foto: FABN

Disse var nordmenn og fra andre nasjoner som kjempet for Tyskland mot bolsjevismen i Sovjetunionen. Over 5000 soldater og flere hundre frontsøstre (sykepleiere) var på østfronten under 2. verdenskrig. 700 – 900 falt på tysk side. De lå under WaffenSS (Schutzstaffel), og de var i forskjellige enheter.
Regiment Nordland ble opprettet i januar 1941, Norges SS (mai 1944), Germanske SS Norge (juli 42)
SS ski jegerkompani( august 1942, 4 stk politikompanier 1942 – 45 og Divisjon Wiking.

Figuren som er vist i monteren bærer uniformen til en Sturmfuhrer ( understormfører) eller i dagens grader som løytnant. Han bærer Jernkorset i 1. klasse, og de såredes medalje i gull ( såret flere ganger) . Dessuten en kokarde fra medaljen Winterschlact im Osten 1941 -42 også kalt: Frosent kjøtt, og Stormmedaljen 1939.

Back To Top