skip to Main Content

Gjenstander laget av fanger

Gjenstander laget av fanger
Foto:EHK

Her ser vi noen gjenstander som er laget av innsatte i fangeleir. Altersymbolene i tre er laget av domprost Hans Finstad  da han var fange på Grini. Finstad var prest på Grorud i Oslo da han ble arrestert. Han kom ut fra Grini i fredsdagene  og ble domprost på Hamar.

Sigaretteske og slipsnål er laget av russiske fanger. Det samme er lysestake av hestesko.

Back To Top