skip to Main Content

Håndbok for rikshirden

 

Hirden utgjorde NS’ aktivistiske kjerne og virket som ordensvern ved NS’ sine møter. Hirden skulle dessuten disiplinere og skolerer medlemmene. Hirdens andre leder, den senere høyesterettsadvokat Johan Bernhard Hjort var som skapt for denne oppgaven med sin prøyssiske bakgrunn, sersjantutdanning fra forsvaret og naturlige autoritet. Han åpnet friskt et møte for flere tusen frammøtte på Gjøvik Kristi Himmelfartsdag i 1936 med følgende hilsen: «Landsmenn, landsforrædere, apekatter og annet folk».  Hjort kom imidlertid snart på kant med Quisling og meldte seg ut av partiet i 1937.

Hirden var organisert i en militær korpskultur med flere forskjellige forband på samme måte som det tyske nazistpartiet NSDAP’s paramilitære Sturmbandsteilungen (SA). Organisasjonen fikk ytterligere et militært preg under annen verdenskrig.

Hirden inngikk også i vaktmannskaper i fangeleirer for østeuropeiske krigsfanger i Norge, og i følge journalist Erik Veum framviste hirdmennene, særlig de yngre- stor brutalitet som tyske militære ledere fant grunn til å gripe inn i. Brutale og bestialske overgrep og tortur av fanger skal ha vært vanlig.

Back To Top