skip to Main Content

Hirdmann

 

Hirdmann
Foto:FABN

Hirdmann

Dette var uniformen til Nasjonal Samling, og bærer partiets emblem på jakkeslaget. Gode nordmenn kalte det for lus. Ellers merket fra Riksmøte i Oslo 25.-27. 1942. og Solkorset Han er bevæpnet med en avkortet utgave av Krag Jørgensen karabin. Populært kalt for Stomperudkarabin.
Hirdfolk var ikke populære i det daglige, og var ivrige til å arrestere folk for provokasjoner eller ting som kunne sverte partiet.

Back To Top