skip to Main Content

Hygrometer

 

Hygrometer

Foto: FABN

HYGROMETER

Dette må sees i sammenheng med teksten til barometeret på nr. 32 hvor

Solveig Konglebæk skiver følgende:

Siste gang jeg traff Oluf Reed Olsen op Hjemmefrontmuseet tok han meg på skuldra og pekte på dette barometeret.

”Hva vet du om dette barometeret?”, spurte han

Jeg svarte: ”Ettersom du sier slik, brukte du vel det da du lå på Den omvente båd ”

Han svarte – med streng stemme:
”Observasjonene fra dette barometeret var med på å forsinke invasjonen i Normandie med et døgn. HUSK DET ”

Back To Top