skip to Main Content

Julius Skaug

                                                                                                               Julius Skaug

Fenrik Julius Skaug ble født den 24. desember 1905 i Rakkestad. Hans foreldre het Nils og Nella Skaug.

Vinteren 1922-1923 gjennomgikk han Østfold folkehøgskole på Mysen. Etter dette ble det befalskole i Halden. Han gjorde tjeneste i 2. gardekompani og fenrik  i Akershus infanteriregiment nr. 4. Skaug var også ivrig skytter og under en våpenøvelse i  1933 ble han tildelt fanemerke og hærens skarpskyttermerke i sølv. Den 6. april 1939 ble Julius Skaug gift med Anna Heller , datter av gårdbruker Gunerius Heller. I mars 1940 fikk paret sønnen Nils.

Julius Skaug skulle møte på Gardermoen, men da vegen var stengt kom han til Kongsvinger den 12. april.Videre gikk ferden nordover Østerdalen og videre over fjellene til Gudbrandsdalen.Rundt to døgn brukte avdelingen på å komme seg til Lesjaskog. I en liten stue i nærheten av Lesjaskog kirke, kokte de seg kaffe og slappet av etter den strabase turen over fjellet.

Men hvilen varte ikke lenge fordi man måtte opp i skogen å finne  beskyttelse for bomber som var ventet.

Fenrik Skaug var  med, under denne letingen. Ved en liten fjellvegg drev Skaug og noen soldater med å grave  holer. Mens man holdt på med det kom de første tyske bombefly. Soldatene krøp ned i de gravde holene. Skaug  hadde ikke laget noen beskyttelse for seg selv, han la seg langs fjellveggen. Bombene kom på flere steder. Mitraljøseskyting var det også. En av bombene traff fjellveggen over Skaug, han ble dekket med snø, sten og jord. Etter tre fire timer var skytingen over. Sanitetpersonell ble satt inn for å finne fenrik Skaug, da de fant han var død. Han hadde fått en splint i hodet.

BEGRAVET I RAKKESTAD

Fenrik Julius Skaug ble først gravlagt i Lesjaskog. Hans hustru og noen slektninger ville ha Skaug tilbake til Rakkestad.

Den 6. juni 1940 ble Julius Skaug stedt til hvile i Rakkestad. Båren var dekket av av norsk flagg og blomster. Sogneprest Olay talte ved båren.

  1. pinsedag 1941 ble det avduket et minnesmerke på fenrik Skaugs grav. Det var Rakkestad Bondeungdomslag hvor Skaug hadde vært medlem som sto for dette.

Back To Top