skip to Main Content

Kal. 30-06 Springfield mod 1917

Kal. 30-06 Springfield mod 1917
Foto:FABN

Springfield 30-06 var introdusert til United States Army i 1906 og senere standardisert. Det var i bruk fram til tidlig på 1980-tallet.

«030» referer seg til kaliber av kulen, og «06» refererer seg til det året kulen ble vedtatt – 1906. Den erstattet 0,30 til 03 x 6 mm Lee Navy og 30-40 Kragpatroner. 030 til 0,6 forble i den amerikanske hærens primære rifl- og maskingeværpatron i nesten 50 år før den ble erstattet av 7,62 x 51 mm NATO (kommersiell .308 Winchester) og 5,56 x 345 mm NATO som begge forble i dagens amerikanske og NATO’s tjeneste. Det er fortsatt en svært populær i sport med ammunisjon produsert av alle de store produsentene.

Back To Top