skip to Main Content

Koder fra London

 

Koder fra London

Foto: ML

Alle meldinger fra England måtte sendes i koder med tanke på sikkerhet. Aktiviteter skulle ikke avsløres for fienden og dermed risikere at viktig informasjon havnet i feil hender. Flyslipp, illegal aktivitet som skulle gjennomføres måtte for all del holdes hemmelig . Kodene virker for oss heldt uten mening, men Milorgs menn og organisasjon visste nøyaktig hva alt betydde.

Back To Top