skip to Main Content

Kommunikasjon

 

Milorgmann med radiosender.
Foto: ML

Det var viktig å kunne nå gjennom med informasjon om forskjellige ting under krigen. Det kunne være flyslipp, troppebevegelser eller informasjon om personer.

Det var ikke alltid dette kunne gjøres fra hus eller hytter, og skogen var alltid en mulighet for å kunne operere skjult.

Hjelpemiddel fantes,og man kunne produsere strøm ved hjelp av manuell innsats. Dette ser dere bl.a. i salen innenfor og i

en av monterne oppe.

Back To Top