skip to Main Content

Kontorutstyr fra Knatterud

 

Regnemaskin og tegnepapir.
Foto: ML

Knatterudleiren vare jo en ordinær militærleir som medførte administrative gjøremål , og dette krevde kontorutstyr og det som hørte med. Dette er en regnemaskin og tegne-/skrivepapir som har vært i bruk i leiren.

Back To Top