skip to Main Content

Kreyberg nødrasjon (Pemikan)

Kreyberg nødrasjon (Pemikan)

(Foto: FABN)

KREYBERG NØDRASJON

Høykonsentrert nødrasjon (Kreybergrasjon).  Ble droppet sammen med våpen og ammunisjon.  Ingen delikatesse, men mettet fetthungrige mager.

Back To Top