skip to Main Content

Lahti maskinpistol

Lahti Maskinpistol

Foto: FABN

Maskinpistolens offisielle finske betegnelse: «Suomi KP-31» (Suomi-konepistolii) eller «Submachine-gun Finland, rett og slett: Maskinpistol.

Den ble satt i produksjon i 1931.

Den ble videreutviklet og utformet etter to tidligere modeller fra 1921. Konstruktør og utvikler i 1921 var Aimo Lahti.

Hele den nye konstruksjonen og utformingen «Suomi KP-31»  ble gjort av Aimo Lahti og Y. Koskinen.  

 

«Suomi KP/-31» er av mange ansett for å være den mest suksessfulle maskinpistol brukt under 2. verdenskrig.

Den hadde to spesielle særtrekk: det første: utvikling og bruk av et såkalt tønnemagasin med plass til 71 skudd. (Senere kopiert av Sovjet)

Det andre særtrekket var et uvanlig langt løp som gjorde det overlegent mer treffsikkert enn andre nasjoners typer og modeller.

I tillegg hadde den høy skuddhastighet, men – den var meget dyr å produsere.

Da den såkalte vinterkrigen startet, var det finske forsvaret utstyrt med ca. 4000 stk.

Diverse spesifikasjoner:

Vekt:                   4,6 kg

Lengde:               744 mm – 92 mm (varierte med modelltype)

Løpslengde:        314 mm

Kaliber:                9×19 mm. Parabellum

Skuddhastighet: 750 – 900 i minuttet

Magasintyper:  Vanlig boksmagasin med 20 – 36 eller 50 skudd

Tønnemagasin med 40 eller 71 skudd.

Back To Top