skip to Main Content

LAHTI MODELL 40.

 

LAHTI MODELL 40.

Foto: FABN

Kaliber: 9 mm

Halvautomatisk

Dette er en pistol som er produsert i Sverige etter modell av en finsk patent. Pistolen er ofte sammenlignet med den tyske Luger p 08. Pistolen er stor i utseende, men hadde visse svakheter hvis man ikke hadde utdannelse på våpenet. Sverige produserte våpenet på lisens av Husqvarna våpenfabrikk, og inngikk i det svenske forsvaret. Under 2.dre verdenskrig fikk fabrikken en forespørsel av den norske regjering i London om å produsere 500 stk. pistoler til Milorg i Norge. Sverige var litt forsiktig da de var et nøytralt land. Dere får godt betalt ble det sagt, og Sverige produserte 500 pistoler, men alle produksjonsmerker ble fjernet kun nummer var synlig. Den ble kalt ”den nøytrale pistol”. I dag finnes det 52 registrerte eksemplarer igjen i verden. Denne pistolen er meget sjelden

Back To Top