skip to Main Content

Lee Enfield Mark IV, kaliber 303

Lee Enfield Mark IV, kaliber 303

Foto: FABN

Lee-Enfield var det viktigste våpenet brukt av militære styrker av Britiske Imperiet og Commenwelth i første halvdel av 1900-tallet. Det var den Britiske hærens standard rifle fra offisielle vedtak i 1885 til 1957.  Kaliber 7,62 mm snikskyttervarient var i tjeneste fram til 1990. Total produksjon av alle Lee Enfield anslås til over 17 millioner rifler.

Back To Top