skip to Main Content

Legion of Merit

Legion of Merit

Foto: FABN

 

Legion of Merit er en militær medalje fra USA innstiftet 20. juli 1942 av  USA’s kongress. Den tildeles personer som har vist eksepsjonell fortjenestefull innsats ved utførelsen av fremragende tjeneste og dåd. Medaljen kan utdeles til både amerikanske og utenlandske personer.

En meget høy amerikansk medalje for oppdrag i krig.

Back To Top