skip to Main Content

Colt 7,65 modell 1903 (Lingecolten)                  

Foto: FABN

Lingecolten, som den også ble kalt, kom i slipp til HS-MIL.org. i 1941 – 1945.

Hjemmefronten brukte denne.

Back To Top