skip to Main Content

Madsen maskingevær

Norsk maskingevær.

Foto: FABN

                                                                                                              Madsen maskingevær M/22

Norge hadde i 1940 ingen maskinpistoler, men vi hadde et lett maskingevær – nemlig Madsen M/22. Dansk patent som ble lisensprodusert på Kongsberg Våpenfabrikk. Det ble produsert 2595 stk. Dette ble også brukt av tyskerne under krigen, men ble faset ut av det norske forsvaret etter krigen da det ble for gammelt og umoderne med lav skuddhastighet.

Data:

Helautomatisk

Magasinkapasitet: 25, 30 eller 40 avhengig av magasinets størrelse

Vekt: Uladet – 9,07 kg

Kaliber: 6,5 x 55 mm

Skuddhastighet: 450 skudd i minuttet

Maskingevær M/34 (MG34)

Designet av Heinrich Vollmer fra Mauser

Det meget avansert og moderne maskingevær på den tiden.

Det kunne monteres på et 3 fot –stativ og fungere som en lett mitraljøse

Data:
Halv- og helautomatisk

Patronbelter: 50/200 belter eller 75 skudds magasin

Vekt: Uladet 12,1 kg.

Kaliber: 7,92 x 57 mm

Skuddhastighet: 900 skudd i minuttet

Dette var et kvalitetsvåpen og ble brukt av det norske forsvaret etter krigen.

Ombygget til Nato-ammunisjon 2 ganger og ble utfaset av Hjemmevernet på 1980- tallet

Dette viste kvaliteten på dette våpenet.

Back To Top