skip to Main Content

Milorgmann

 

 

Milorgmann
Foto: FABN

 

Milorg (dannet fra militær organisasjon) var en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig. Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasjeoperasjoner.. Under frigjøringsprosessen hadde Milorg en styrke på ca. 55 000 soldater.

Milorg og dens medlemmer var viktige brikker under krigen. De drev aktiv motstand gjennom sine aksjoner og medlemmene utsatte seg for store påkjenninger som følge av risikoen med de aksjonene de gjennomførte. Hemmelighold var viktig, og det var få som visste om hvem de var. Her er det avbildet en Milorgmann med kartmappe, Stengun og armbindet som ble brukt under maidagene i 1945. Det er all grunn til å takke dem for innsatsen.

Back To Top