skip to Main Content

Norsk grensepoliti

Norsk grensepoliti

Foto: FABN

Norsk grensepoliti

Disse var medlemmer av Nasjonal Samling og var nazi sympatitører. De skulle hindre «gode nordmenn « i å rømme til Sverige. De var veldig ivrige i tjenesten, og norske grenseloser fryktet disse mer enn tyske soldater. På denne uniformen er han utstyrt med politiets hederstegn

Back To Top