skip to Main Content

Norske krigsmynter og Stemme-penger

 

Norske krigsmynter og Stemme-penger

(Foto: FABN)

Krigsmakten trengte metall til egen virksomhet.

Pga. lite metall i myntproduksjon innførte fabrikker forskjellige løsninger for utbetaling av lønninger.

I Rakkestad var den gang A/S Stemme Uldvarefabrikk den største arbeidsplassen. Her laget de papp-brikker med valører som fungerte som penger i Rakkestads forretninger. Disse kunne så forretningen veksle inn i pengesedler i papir på A/S Stemme Uldvarefabrikk.

Back To Top