skip to Main Content

Norske penger

Foto: FABN

Bildet viser norske pengesedler som ble brukt under andre verdenskrig.  Alle disse ble erstattet av nye etter krigen.

1 – KRONESEDDEL  FUNGERTE MELLOM 1940 – 1950
2 – KRONESEDDEL  ————– » ————
5 – KRONESEDLER 1901 – 1945 MED PORTRETT AV CHRISTIE
50 – KRONESEDDEL 1901 – 1945 OGSÅ MED PORTRETT AV CHRISTIE
500 – KRONESEDDEL 1901 – 1945 ———- » ————
1000 – KRONESEDDEL 1901 – 1945 MED PORTRETTER AV CHRISTIE OG TORDENSKJOLD
Back To Top