skip to Main Content

Oddvar Gustavsens pistol

Oddvar Gustavsens pistol
Foto: ML

Oddvar Gustavsen bodde i Rødenes under oppveksten og under krigen. Som 16-åring begynte han å interessere seg for motstandsarbeid, og dette resulterte i oppgave/oppdrag som flyktingelos og kurer.

Han hadde egen rute, og en gang han fulgte sjefen til grensen – det var i 1942 – ba han Gustavsen ta vare på hans pistol.

Han fikk beskjed om å ta vare på pistolen til sjefen(sjefen var jo i Legasjonen en gang i blant).

Gustavsen forteller: Han så nok på meg at jeg hadde lyst på den, så jeg sa ja, så han sa OK du skal få den til odel og eie.

Gustavsen hadde pistolen til han gikk bort, og han hadde testamentert den til Hjemmefrontmuseet med følgende ord: «Jeg ønsker at Hjemmefrontmuseet i Rakkestad skal få den når jeg faller fra».

Oddvar Gustavsen

De var hans datter Eva som kom med pistolen med taske – Colt nr. 64277.

Gustavsen var som nevnt grenselos og senere arbeidet han som toller.

Han hadde stor interesse for Hjemmefrontmuseet og leverte flere gjenstander fra krigen. Han var guide ved museet i mange år og var med på flere av turene som ble arrangert for skoleprosjektet med 9.klassinger ved Rakkestad Ungdomsskole.

Han var et sannhetsvitne som kunne fortelle om egne opplevelser fra krigen.

Back To Top