skip to Main Content

OKKUPASJON OG FLYKTNINGETID PÅ KJESETER

 

Frise malt av Kjell Dyrhaug

Foto: FABN

 

OKKUPASJON OG FLYKTNINGETID PÅ KJESETER.

Frise malt av Kjell Dyrhaug.

 1. Den illegale presse. ”DETTE ER LONDON!” En razzia er i gang.
 2. Nyheter fra London skrives ned og kopieres. Arkene legges i tilfeldige postkasser. Tysk vakt går i gatene.
 3. Illegale aviser puttes i en frakkelomme eller i klær i en garderobe i en kafé eller restaurant.
 4. Familien leser en slik avis. Terbovens forordning av oktober 1942 innførte dødsstraff for å utgi og lese slike aviser.
 5. Tyske soldater på sporet av illegale aviser. Banker på døren for å foreta arrestasjoner.
 6. Vår Frelsers Kirke – nå Domkirken i Oslo. Personene som lager illegale aviser, flykter i panikk.
 7. En mann blir arrestert av tysk og norsk NS-politi. Bil A-206 er en såkalt Svartemarje (Maja) tilhørende Oslo Politi på Møllergata 19.
 8. En mann satt i celle og kledd naken etter torturforhør.
 9. Flere arresterte blir forhørt og slått av Gestapo.
 10. En lastebil blir kontrollert av tyske soldater. Per Arnesen og Kjell Dyrhaug sitter gjemt på lasteplanet blant potetsekker.
 1. Flyktningetransport på veg mot svenskegrensen med falske dokumenter om at sjåføren har oppdrag for tyskerne.
 1. Arnesen og Dyrhaug krysser grensegata mot Sverige. Det var ryddet for for skog og kratt i ca. 15 meters bredde. 13 personer omkom i forsøk på å flykte over grensen. Mange fikk frostskader og måtte amputere fingre eller tær. Jfr. Filmen  ”Ni liv”  om Jan Bålsrud.
 1. Svenske grensesoldater tar i mot flyktninger.
 2. Den svenske landfiskalen (lensmannen) avhører flyktninger. I den første delen av krigen (1941/1942) ble mange flyktninger avvist og sendt tilbake til grensen. De som ble godtatt fikk billett til KJESETER.
 3. Reisemål VINGÅKER stasjon, ca. 2 kilometer fra KJESETER. En svensk drosjesjåfør har fortalt at han hadde fast oppdrag nesten hver dag med å kjøre flyktinger til leiren.
 4. KJESETER I SØRMLAND var norsk flyktningemottak. Hit kom ca. 42000 flyktninger fra juli 1942 til mai 1945. Trolig var det over 50000 norske flyktninger i Sverige under krigen. Det ble bygget 28 brakker som rommet ca. 800 personer hver. Fra 1943 ble det opprettet egne leire for polititroppene. Vernepliktige menn inntil 45 år ble etter 1 eller 2 døgn overført dit. I 1945 var det ca. 13000 mann i de norske polititroppene.
 5. Flyktningene ble meget hyggelig nottatt av representanter fra den svenske sosialstyrelsen, Harry Horndal. Ved hans side den norske forlegningssjefen John Aae.
 6. Ved ankomst måtte flyktingene passere 17 forskjellige registreringsposter, ”MØLLA”, før de fikk sitt norske pass.
 7. Avhør av norsk politi. Flyktninger som ikke ble godtatt (for eksempel NS-medlemmer, hird, legionærer), ble overlevert svensk politi. De ble internert i 3 måneder før svensk rettsapparat tok seg av saken.
 8. Klær og personlige effekter ble utlevert på kleslageret. Depotsjef var Willy Fungaard. ”Dressen passer!” var den klare beskjeden selv om buksene ofte var for korte.
 9. Flyktninger som ble tatt hånd om av svensk politi, ble kjørt til et fengsel som hetg LÅNGSMORA. Dyrhaug har malt ansiktet til Quisling som en av dem. Til høyre har Dyrhaug malt seg selv. Personen til venstre skal visstnok være faren til Dyrhaug. Mange av personene som er fremstilt, bl.a. Horndal, Aae og Fungaard har en tilnærmet fotografisk likhet med originalen.
Back To Top