skip to Main Content

Radiomottager Sweetheart

 

 

Radiomottager Sweetheart

Foto: FABN

Radiomottager type31/1 «Sweetheart»

Milorg hadde behov for et lite radioapparat for lytting på nyheter og særmeldinger. Det var lett å gjemme bort, og kunne raskt tas i bruk. Det besto av selve radioen, en batteriboks, en boks med øretelefoner samt antenneledning og jordledning.
Batteriboksen bestod av et anodebatteri og et glødebatteri som var et vanlig flatt lommelykt batteri,
Anodebatteri hadde en brukstid på |150 timer og glødebatteri 50 timer.
Den mottok radiosignaler på kortbølgebåndet.

Den ble utviklet av Willy Simonsen, grunnleggeren av SIMRAD. Han hadde rømt til England grunnet illegalt arbeide.Han kom straks med i Inter Services

Rearch Bureau, som drev med utvikling av utstyr til etterretningsagenter. Det ble utlyst en konkurranse om hvem som kunne lage den minste mottager som kunne ta inn BBC fra okkuperte land. Simonsen vant, og det ble bestilt 5000 stk. Fra den norske regjering. De første kom til Norge i 1943. De ble produsert hos Hale Electric, en sivil fabrikk i London.
Navnet « Sweetheart» kom fra major Tronstad etter at Willy Simonsen hadde brukt dette uttrykket om en kvinnelig medarbeider.

Back To Top