skip to Main Content

Radiosender og -mottaker «Berit»

Radiosender og -mottaker «Berit»

Foto: FABN

Fikk strømkilden fra et 6 volts batteri, og kunne også  brukes på nettstrøm. Sendereffekten er på 20W, og ble brukt til å sende meldinger til «Home Station» i England i form av morse.

Denne senderen er brukt på Sørlandet og i Oslo av Oluf Reed Olsen i perioden 1943-1944.

Levert oftest i koffert, da den var lett i transportere.  Kunne og så leveres i vanntette kasser, hvis det var behov for å graves ned.  Produksjonen foregikk i en fabrikk i Stonebridge Park, i London,  under ledelse av SOE:

Back To Top