skip to Main Content

Røde toppluer

 

Røde toppluer
Foto: ML

Gode nordmenn hadde mange måter å markere sin motstand på. Blandt flere måter var å gå med røde toppluer. Tyskerne oppfattet dette etter hvert, og da måtte de selvfølgelig prøve å stanse dette med forbud. Her har vi et oppslag fra politiet i Trondheim med forbud og mulig straff.

Back To Top